Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nin yaptırdığı araştırmaya göre Almanya’da medyaya olan güven korona krizinin yaşandığı 2020 yılı sonunda belirgin bir biçimde arttı. 

Kasım ve Aralık 2020’de yapılan ankete katılanların yüzde 56’sı çevre sorunları, sağlık tehditleri ya da siyasi skandallar gibi önemli konularda “bütünüyle ya da daha ziyade” medyaya güvendiklerini söyledi.

Araştırmacılar elde edilen bu değerin hiç bu kadar yüksek olmadığını belirtiyor. “Uzun Vadeli Medyaya Güven Araştırması” adlı çalışmada medyaya güvendiğini belirtenlerin oranı şimdiye kadar yüzde 28 ile yüzde 44 arasında değişiklik göstermişti. 2019 yılında ise sadece yüzde 43’lük bir kesim medyaya güvendiğini ifade etmişti.

İlki 2008 yılında yapılan araştırma verilen aranın ardından 2015 yılından itibaren her yıl yapılıyor. Araştırma Almanya’da 18 yaşın üstündeki tüm toplum açısından temsiliyet niteliğine sahip.

Medyaya olan güven büyüdü

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’ne bağlı araştırmacılar korona krizinin yaşandığı 2020 yılında halktaki bilgi edinme ve davranış yönünü tayin etme ihtiyacıyla birlikte medyaya olan güvenin de büyüdüğü tespitini yaptı.

Araştırma raporunda “Kalıcı bir güven artışı olup olmadığı kendisini daha sonra gösterecek” denildi. Siyasi kriz yönetiminden duyulan hoşnutsuzlukla birlikte medyaya olan güven konusunda da bir değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Kamuoyu araştırma enstitüsü IFAK tarafından telefon aracılığıyla yapılan ankete 1207 kişi katıldı.

dpa / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Kaynak: DW – Deutsche Welle

Tavsiye Edilen Yazılar