Avrupa Siyaset ve İş Dünyasındaki Kadınlar Akademisi’nin  (EAF) Berlin bürosunun Almanya’da hükümet, eyaletler ve yerel yönetimlerde görev yapan 525’i kadın 818 siyasetçi ile yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmada kadınlara çalıştıkları parlamento, belediye ya da partilerindeki durumu nasıl buldukları, kendilerini nasıl hissetikleri soruldu. Bu araştırmaya ek olarak 27 kadınla 34 derinmesine görüşme de yapıldı. 27 kadından ikisi terfi ya da siyasi destek vaadiyle cinsel muamele talep edilen durumlar yaşadıklarını aktardı.

Araştırmanın sonucuna göre kadınların yüzde 40’ı tacize maruz kaldığını belirtirken, yüzde 3’ü bunu “çok sık” yaşadığını belirtti. 45 yaşın altındaki kadınların yüzde 60’ı cinsel tacize maruz kaldığını aktarırken, yüzde 7’si bunu “çok sık” yaşadığını söyledi.

En çok taciz akşam toplantılarında

“İstenmeyen bakışlara” ve “sözlü tacizlere” de maruz kaldıklarını aktaran kadınlar bu tacizlerin çoğunlukla akşam yapılan, parti toplantıları ya da kongreler gibi buluşmalarda gerçekleştiğini belirtti.

Araştırmayı yürütenler, kadınların “uygunsuz bir dokunma” ya da “cinsiyetçi yorumlar”ın yanı sıra “dış görünüm” ya da “kıfayete dair ölçüsüz, müstehcen sözler”i cinsel taciz kategorisinde değerlendirdi. Cinsel taciz ve cinsiyetçi ifadelerin farklı siyasi düzlemlerde yaşanabildiğini belirten araştırmacılar, siyasette kültür değişimi talebinde bulundu.

Araştırmaya katılan siyasetçi kadınların yüzde 65’i hem performansları hem de görünümleri ve davranışları açısından farklı isteklere açık olmalarının beklendiğini dile getirdi. Kadınların neredeyse yarısı kadınların görüşlerinin daha az ciddiye alındığını ve konuşmalarının daha sık kesildiğini ifade etti.

Kota çözüm mü?

Araştırmada kadınlara cinsel tacizin yanı sıra kadın kotası ve eşitlik öngören yasal düzenlemeler de soruldu. Kadınların büyük bölümü bu konuda bağlayıcı kesin talimatlar verilmesinden yana olduğunu söyledi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 58’i partilerde kota uygulanmasını etkili bulurken, ankete katılan erkeklerin sadece yüzde 31’i bu görüşü savundu. Kadın siyasetçilerin yarısı eşitlik için yasal düzenlemelerden yana tavır koyarken, erkeklerde bu görüşü savunanların oranı yüzde 23’te kaldı.

Araştırmayı yürütenler kadınların özellikle yerel düzlemde temsil edilmediğine dikkat çekerek, belediye ve yerel yönetimlerde üst düzey makamların yüzde 90’ında erkeklerin olduğuna dikkat çekti.  

epd, AFP / HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

Kaynak: DW – Deutsche Welle

Tavsiye Edilen Yazılar