Havadis Logo Mini Beyaz
 

27 Şubat tarihi Türk tarihindeki önemli olaylar

27 Şubat tarihi Türk tarihinde önemli olaylara tanıklık etmiştir. İşte bazıları:

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı: 27 Şubat 1878’de Edirne’de Ayastefanos Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Rusların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kazandığı savaşın sonunda imzalanan barış antlaşmasıdır. Antlaşma, Rusya’nın Balkanlar ve Kafkasya’da nüfuzunu artırdı ve Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflattı.
1917 Şubat Devrimi: Rusya’da 1917 yılında meydana gelen Şubat Devrimi, Rus İmparatorluğu’nu yıktı ve yerine Sovyetler Birliği’ni kurdu. Devrim, Rusya’da tarihsel bir dönüm noktasıydı ve dünya tarihine etkileri uzun yıllar boyunca hissedildi.
1934 Türk Dil Kurumu’nun kurulması: Türkiye’de dil ve edebiyat çalışmalarını yürütmek amacıyla Atatürk tarafından 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştu. Cemiyet’in çalışmaları sonucu 27 Şubat 1934’te Türk Dil Kurumu kuruldu. Kurum, Türk dilinin doğru ve güzel kullanımını teşvik etmek, Türk dilinin zenginliğini korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
1947 Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması: Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında 27 Şubat 1947’de Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalandı. Antlaşma, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini öngörüyordu.