Havadis Logo Mini Beyaz
 

Dachau Kampı (Utanç Kampı)

Dachau Kampı, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından inşa edilen ve özellikle siyasi tutukluların tutulduğu ilk toplama kampıdır. 22 Mart 1933’te açılan kamp, Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinden sadece birkaç hafta sonra kuruldu.

Dachau Kampı, 1945 yılına kadar varlığını sürdürdü ve 1945 Nisan ayında Amerikan birlikleri tarafından kurtarıldı. Kamp, yaklaşık 200.000 kişinin geçtiği bir yerdi ve çoğu siyasi muhalif, Yahudi, Roman ve Sinti, eşcinsel ve din adamlarından oluşan toplam 41.500 kişi burada öldürüldü.

Kamp, üç ana bölümden oluşuyordu: ana kamptaki siyasi tutuklular, 1941’de açılan askeri bir bölüm ve 1944’te açılan bir kadın kampı. Kamp, insanlık dışı muamelelere ve işkenceye tanık oldu ve burada yüzlerce deney yapıldı. Tutuklular, açlık, işkence, aşırı çalışma, ilaç deneyleri ve diğer zulümler nedeniyle öldü.

Dachau, Almanya’daki toplama kampları arasında en büyüğü ve en ölümcülüdür. Savaşın sonuna doğru kamp, mahkumların öldürülmesi için kullanılan gaz odaları ve ölümleri saklamak için kullanılan krematoryumlar gibi daha da korkunç hale geldi. Kampın kurtarılmasından sonra, bölge hızla bir anıt ve müze haline getirildi ve Almanya’nın II. Dünya Savaşı’ndaki zulmü anımsaması için bir sembol haline geldi.