Havadis Logo Mini Beyaz
 

Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları, Türk tarihinin en önemli yazılı belgelerinden biridir. 8. yüzyılın ortalarında, Göktürk Kağanlığı döneminde Göktürk hükümdarı Kül Tigin ve kardeşi Bilge Kağan tarafından yaptırılmıştır. Türk dilinin yazılı tarihinin başlangıcını oluşturur. Kitabeler, Moğolistan’ın kuzeyindeki Orhun Irmağı çevresindeki kayalar üzerine, Türk runik yazısı ile yazılmıştır.

Kitabeler, Göktürklerin kuruluş hikayesi, kağanların ve şanlı atalarının hayatları, Orta Asya’daki siyasi ve kültürel hayat hakkında önemli bilgiler içerir. Ayrıca, Türk dilinin kökeni, yapısı ve gelişimi hakkında da değerli bilgiler sunar.

Orhun Yazıtları, 1893 yılında Rus bilim adamı Vasily Radlov tarafından keşfedilmiştir. Kitabeler, Türk dili, tarihi ve kültürü için büyük önem taşıyan kaynaklardan biridir. Kitabeler, 1946 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir.

Orhun Kitabeleri, Türk tarihi ve kültürü üzerindeki etkisiyle sadece Türk dünyasında değil, tüm dünyada büyük bir öneme sahiptir. Kitabeler, Türk milletinin geçmişine, kültürüne ve diline ışık tutması açısından büyük bir değer taşır.