Havadis Logo Mini Beyaz
 

Fraksiyonların ortak önergesi: Hamburg Anayasasını tamamladı

Hamburg Eyalet Parlamentosundaki SPD, Yeşiller ve CDU‘nun ortak önergesiyle, Hamburg Anayasasının merkezi konulardaki eksikliğinin tamamlanması öngörülüyor. Önerge bu doğrultuda Anayasanın önsözüne çocuk haklarını ve antisemitizm ve ırkçılığa karşı mücadelenin de, Hamburg’un temel hedefleri olarak, eklenmesini amaçlıyor. Nefret ve ajitasyon, nasyonal sosyalist fikirlerin yayılması ve yüceltilmesi veya belirli insan gruplarına yönelik düşmanlığa Hamburg’da yer yoktur. Bu nedenle, özgür ve demokratik temel düzenimizin önemli bir parçası olarak, önsözde toplumsal çeşitliliğe bağlılık taahhütünün de yer almasının zamanı çoktan gelmişti. Ayrıca Eyalet Anayasasının çocuk haklarını da kapsaması çoktan beri gerekliydi. Yeni düzenleme ile artık toplumumuzdaki çocukların haklarının da korunma altına alınması anayasada yerini bulacak.

Interfraktioneller Antrag: Hamburg vervollständigt seine Verfassung
Mit einem interfraktionellen Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen und CDU soll die Hamburgische Landesverfassung um zentrale Punkte ergänzt werden. Künftig soll die Präambel der Verfassung auch Kinderrechte und den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus als zentrale Ziele Hamburgs führen. Hass und Hetze, die Verbreitung und Verherrlichung von nationalsozialistischem Gedankengut oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit haben in Hamburg keinen Platz. Deshalb war es jetzt an der Zeit, in der Präambel ein klares Bekenntnis für Vielfalt – als wichtigem Bestandteil unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung – zu geben. Auch die Aufnahme der Kinderrechte war überfällig und verankert endlich die besonderen Schutzbedürfnisse von Kindern in unserer Gesellschaft.