Küçük yatırımcılar “gri sermaye piyasası“ olarak adlandırılan pazarda, milyarca euro kaybediyor. Senato tüketicilerin bu yüksek riskli finans ürün-lerine yatırımlarına üst sınır getirmeyi öngören tas-lağı Federal Konseye (Bundesrat) sunacak. Üst sınır ile tüketicilerin tüm varlıklarını kaybetmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bankadaki tasar-ruflarının, artan enflasyon, sıfır faiz ve konto harç-ları nedeniyle küçüldüğü için, çok sayıda tüketicinin farklı yatırım yolları arayışında olduğu ifade edildi. Bu arayışta çok kez yanlış vaatler ve yönlendirme ile insanların, sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak-sızın, yüksek riskli finans ürünleri satın aldıkları belirtildi. Senato hazırladığı ve Federal Konseye su-nacağı taslakta, Varlık Yatırım Yasası’na, her bir yatırım için, kişinin maddi durumu gözönünde bu-lundurularak, üst sınır getirecek bir maddesi eklen-mesini talep ediyor.

Güngör Yılmaz

Empfohlene Beiträge