Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  (TCMB) tarafından, Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin tebliğlerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik “dönüşüm kuru” ve “vade sonu kuru” ifadelerinde yapıldı.

Dönüşüm kurunun karşılığı, “döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu” şeklinde yapıldı.

Vade sonu kuru da, “Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu” şeklinde ifade edildi.

Bunun yanı sıra döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki “saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen” ifadesi çıkarıldı. 

Altın hesaplarından TL mevduata geçiş tebliği

Merkez Bankası’nın Altın Hesaplarından Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yaptığı değişiklik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik kapsamında “dönüşüm fiyatı” ile “vade sonu fiyatı” kavramlarına ilişkin tanımdan , “saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen” ifadeleri çıkarıldı. Dönüşüm fiyatı, “altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını”, vade konu fiyatı da “Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını” şeklinde ifade edildi.

DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Kaynak: DW – Deutsche Welle

Tavsiye Edilen Yazılar