Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi, (SVR) Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin siyaset ve seçim davranışlarını araştırdı. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 2017’de düzenlenen son Federal Meclis seçimlerine göçmen kökenli olmayan seçmenlerin yüzde 85’i, göçmen kökenli seçmenlerin ise sadece yüzde 65’i katıldı.

Araştırmada seçimlere katılımın göçmenlerin kökenine göre farklılık gösterdiği de tespit edildi. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden gelen göçmen kökenlilerin 2017’deki seçimlere yüzde 77 oranında katıldığı, Türkiye kökenli seçmenlerin ise yüzde 54,4’ünün oy kullandığı görüldü. Türkiye ve AB dışından gelen göçmen kökenli seçmenlerin katılımı ise yüzde 51,9 olarak belirlendi.

Doğu Avrupa ülkelerinden gelen Almanya kökenli göçmen seçmenlerin de yüzde 68’inin sandık başına gittiğine dikkat çekildi.

Sivil topluma katılım da daha az

Araştırmada göçmenler arasında seçimlere katılım konusundaki farklıların sadece eğitim düzeyi ile ilgili olmadığı, aynı zamanda Almanya’da yaşama süresi ve demografik faktörlerin de etkisinin bulunduğu vurgulandı.

Petra Bendel

Göç uzmanı Petra Bendel

Araştırmayı hazırlayan uzmanlar, göçmen kökenliler arasındaki toplumsal katılım eksikliğinin başka araştırmalar tarafından da doğrulandığına işaret ederek göç geçmişi olan kişilerin sivil toplum örgütlerinde de toplumun geri kalanına nazaran daha az aktif olduklarını kaydetti.

Öte yandan araştırmaya katılan uzmanlardan Petra Bendel, geçen on yıllar içinde özellikle ikinci kuşak göçmenlerin siyasette ve sivil toplumda daha aktif olduklarına dikkat çekti.

Alman demokrasisine güven de ölçüldü

SVR’in araştırmasında göçmenler arasında Almanya’daki siyasi sistemin beğenildiği de tespit edildi. Özellikle Almanya dışında doğan göçmenlerin Almanya’da demokrasinin işleyişinden memnun oldukları sonucuna varıldı. Araştırmaya göre bu göçmen kökenli grubunun yüzde 68,3’ü Almanya’daki siyasete “güvendiğini” ya da “çok güvendiğini” söylerken bu oran, göçmen kökenli olmayanlarda yüzde 57,2 olarak kaldı.

Almanya’da doğan göçmen kökenliler arasında ise Alman siyasetine güvenin oranı yüzde 54,2 ile diğer iki gruba göre daha düşük çıktı. 

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Kaynak: DW – Deutsche Welle

Tavsiye Edilen Yazılar